Με αφορμή το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, στο οποίο η Ε.Σ.Δ.Υ. έχει την επιστημονική εποπτεία και το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2013, η Σχολή επιχειρεί την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων της, ώστε να σας ενημερώνει για το Συνέδριο, καθώς και για τα νέα της Σχολής.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, fax, e-mail, ιδιότητα και φορέα) προκειμένου να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις.

[vfb id=2]

*Υποχρεωτικό πεδίο

 

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης Mindwork Business Solutions (Μ. Μπότσαρη 10, Κηφισιά – Τ.Κ. 14561), Τμήμα Επικοινωνίας Συνέδρων, τηλ. 210 6231305, fax: 210 8014247, e-mail: esdy@mind-work.gr