Περιλήψεις

Η διαδικασία υποβολής περιλήψεων έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

—————————————————————————————————————————

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε κάθε περίληψη που υποβάλλεται και εγκρίνεται, αντιστοιχεί οπωσδήποτε μία συμμετοχή με εγγραφή, με εξαίρεση την περίπτωση που ο συγγραφέας είναι ένας και έχει υποβάλει περισσότερες από μία περιλήψεις.

Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις (1.750 χαρακτήρες) και συμπληρώνεται με πεζοκεφαλαία. Θα πρέπει επίσης να χωρίζεται σε 4 παραγράφους με τους εξής τίτλους: Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Όλες οι ανακοινώσεις -προφορικές και αναρτημένες- που θα κατατεθούν για παρουσίαση και δημοσίευση στο Συνέδριο, θα υποβληθούν σε επιστημονική αξιολόγηση και κρίση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποβληθεισών Εργασιών. Όλες οι ανακοινώσεις και τα posters που θα γίνουν αποδεκτές/-ά για παρουσίαση, θα δημοσιοποιηθούν στο Βιβλίο Περιλήψεων. Για το λόγο αυτό, συνιστάται προς τους συγγραφείς να υποβάλουν ιδιαίτερα προσεγμένα κείμενα, ως προς το πειραματικό υλικό, την τεκμηρίωση, τη γραφή και την παρουσίαση.
Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα, καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποβληθεισών Εργασιών.

OΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο χρόνος για κάθε ελεύθερη ανακοίνωση είναι 10 λεπτά, το οποίο θα τηρηθεί αυστηρά.

Η παρουσίαση θα γίνει με ταυτόχρονη χρήση powerpoint αρχείου, ενώ συνιστάται η χρήση ευκρινών γραμματοσειρών ικανοποιητικού μεγέθους και η αποφυγή συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πληροφοριών σε μία σελίδα διαφάνειας, ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση και από τις τελευταίες θέσεις των αιθουσών. Το αρχείο της παρουσίασης θα πρέπει να παραδοθεί μία ώρα νωρίτερα τουλάχιστον από την ώρα της παρουσίασης στον τεχνικό της αίθουσας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
  1. Στο Συνεδριακό Κέντρο θα υπάρχει προκαθορισμένος χώρος ανάρτησης των ανακοινώσεων που θα λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέσω e-mail για τις ώρες και τις ημέρες που θα μπορούν να αναρτήσουν τις ανακοινώσεις τους.
  2. Σε κάθε πλαίσιο ανάρτησης ανακοινώσεων, θα έχει ήδη τοποθετηθεί από την Εταιρεία Διοργάνωσης ο κωδικός αριθμός κάθε περίληψης, για τον οποίο οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέσω e-mail. Οι συγγραφείς καλούνται να αναρτήσουν τις εργασίες τους στις προβλεπόμενες θέσεις.
  3. Το υλικό των ανακοινώσεων θα είναι χαρτί ή φωτογραφικό χαρτί και οι διαστάσεις 90-95 cm (max) πλάτος x 150 cm ύψος (max).
  4. Οι συγγραφείς θα προμηθευτούν τα απαιτούμενα υλικά για την ανάρτηση των ανακοινώσεων από τη Γραμματεία που θα λειτουργεί στο Συνεδριακό Κέντρο.
  5. Όσον αφορά τα κείμενα της ανακοίνωσης, θα πρέπει η γραμματοσειρά που θα επιλέξουν οι συγγραφείς να είναι ευκρινής και να διαβάζεται από απόσταση 2 μέτρων. Επίσης, καλό θα ήταν να αποφύγουν τα εκτεταμένα κείμενα και να προκρίνουν τις σχηματικές απεικονίσεις.
  6. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η παραλαβή των αναρτημένων ανακοινώσεων μέχρι την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, η Εταιρεία Διοργάνωσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταστροφή ή απώλειά τους.