Πρόγραμμα Συνεδρίου

Για το Πρόγραμμα του Συνεδρίου παρακαλούμε πατήστε το ακόλουθο link: 9o ΕΣΔΥ – Αναλυτικό Πρόγραμμα

Για το Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε συνοπτική μορφή παρακαλούμε πατήστε εδώ

Θεματολογία

 • Εθνικό Σύστημα Υγείας και ιδιωτικός τομέας: 30 χρόνια συνύπαρξης
 • Οι επιπτώσεις της κρίσης: οικονομία, υγεία και υπηρεσίες υγείας
 • Η πολιτική ασφάλισης υγείας και ο ΕΟΠΥΥ
 • Η ανασυγκρότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης
 • Μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία στην οικονομική κρίση
 • Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητα
 • Εξελίξεις στη φαρμακευτική πολιτική
 • Κοινωνικές ανισότητες και χρηματοδοτική δικαιοσύνη στην ασφάλιση και τις υπηρεσίες υγείας
 • Κλινική διακυβέρνηση και ιατρική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
 • Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας
 • Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

 

Φροντιστήρια (προσυνεδριακά – 4 Δεκεμβρίου 2013)

 • 1o Φροντιστήριο: Σχεδιασμός, συγγραφή και υποβολή ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση

Σκοπός: Το φροντιστήριο έχει ως σκοπό να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους για τους θεματικούς τομείς και τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και να τους προετοιμάσει σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να συντάξουν και να υποβάλουν μια ερευνητική πρόταση για χρηματοδότηση. Το φροντιστήριο επιδιώκει να βελτιώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευόμενων στη σύνταξη ερευνητικών προτάσεων και να τους καταστήσει ικανούς να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους σε ανταγωνιστικά προγράμματα. Περισσότερα

 •  2ο Φροντιστήριο: Εφαρμογή και διαχείριση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων 

Σκοπός των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων είναι η προαγωγή της ιατρικής, η οποία βασίζεται σε τεκμηρίωση και η ασφάλεια των ασθενών, ενώ παράλληλα αποτελούν ένα πλαίσιο αναφοράς και ελέγχου. Η εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων δίνει έμφαση στην σημασία της ορθής θεραπείας και συνταγογράφησης με στόχο τον έλεγχο της ποιότητας και δευτερευόντως του κόστους. Επίσης, τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα αποτελούν εργαλείο αντιμετώπισης της υπέρμετρης συνταγογράφησης και του υψηλού κόστους που αυτή προκαλεί, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης, που αποτελεί βασικό στόχο της δημοσιοοικονομικής εξυγίανσης της χώρας. Περισσότερα

 • 3ο Φροντιστήριο: Κλινικός έλεγχος (audit)

Σκοπός: Το φροντιστήριο έχει ως σκοπό να αναδείξει τη σημασία των διαφορετικών εφαρμογών του Audit στις υπηρεσίες υγείας μέσα από μια ανάλυση των καινοτόμων προσεγγίσεων και μηχανισμών στην παροχή υγείας (managed care), στις οποίες το Audit αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο, αλλά και μέσα από την παρουσίαση των συγκεκριμένων εργαλείων και μεθοδολογιών Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit) που εφαρμόζονται στη χώρα μας και διεθνώς. Περισσότερα

 • 4ο Φροντιστήριο: Οι Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες (DRGs) ως μέθοδος αποζημίωσης με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων

Σκοπός του φροντιστηρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση του συστήματος των Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατηγοριών (DRGs), ώστε να αναδειχθεί η διασύνδεσή τους με τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (Κ.Ε.Ν.), τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα. Περισσότερα

 • 5ο Φροντιστήριο: Κανονιστικές υποθέσεις (regulatory affairs)

Σκοπός: Το παρόν φροντιστήριο θα επιχειρήσει να καλύψει τη λειτουργία των κανονιστικών υποθέσεων σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο προ της έγκρισης όσο και στο μετεγκριτικό στάδιο. Θα παρουσιαστεί όλο το φάσμα των regulatory δραστηριοτήτων με έμφαση στην πρακτική τους χρησιμότητα για την τοποθέτηση των φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά. Περισσότερα

 • 6ο Φροντιστήριο: Πρόσβαση στην αγορά (market access)

Σκοπός: Το φροντιστήριο θα επιχειρήσει να εμβαθύνει περαιτέρω σε ζητήματα θεωρίας και εφαρμογής των σταδίων και των προϋποθέσεων για την πρόσβαση των φαρμακευτικών σκευασμάτων στην ελληνική αγορά, κατόπιν της έγκρισης κυκλοφορίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό (ΕΜΑ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Περισσότερα