Πατήστε εδώ για να δείτε τους ομιλητές

 

Συμμετέχουν

Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό: ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εργαζόμενοι νοσοκομείων και μονάδων κοινωνικής φροντίδας, επιστημονικές εταιρείες, στελέχη επιχειρήσεων (φαρμακευτικών εταιρειών, βιοϊατρικής τεχνολογίας, ιατρικού εξοπλισμού, κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, ασφαλιστικών οργανισμών), ιδιωτικοί φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, φοιτητές, πολιτικοί και δημοσιογράφοι.