Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμες οι παρουσιάσεις του Συνεδρίου και φωτογραφίες των ομιλητών.

Thank you for attending the 9th PanHellenic Congress on Management, Economics and Health Policy. For an English version of the programme please click click here.

The website will be updated soon with speakers’ presentations and photos.

 

Εθνικό Σύστημα Υγείας: 30 Χρόνια Μετά

Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας επιχειρεί τη διατύπωση κριτικών σκέψεων και αξιολογικών ιδεών, αλλά και τεκμηριωμένων πολιτικών, για την αναδιάρθρωση του υγειονομικού τομέα 30 χρόνια μετά την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει πλήγματα στις υπηρεσίες υγείας και τη χρηματοδότηση του συστήματος και είναι επιτακτική η αναδιάρθρωση και η λήψη μέτρων για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου υγείας των πολιτών και τον έλεγχο του κόστους.

Στο συνέδριο θα συζητηθούν θέματα όπως • Εθνικό Σύστημα Υγείας και ιδιωτικός τομέας: 30 χρόνια συνύπαρξης • Οι επιπτώσεις της κρίσης: οικονομία, υγεία και υπηρεσίες υγείας • Η πολιτική ασφάλισης υγείας και ο ΕΟΠΥΥ • Η ανασυγκρότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης • Η επαναφορά της Διακήρυξης της Alma Ata και ο επαναπροσδιορισμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας • Μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία στην οικονομική κρίση • Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητα • Εξελίξεις στη φαρμακευτική πολιτική • Κοινωνικές ανισότητες και χρηματοδοτική δικαιοσύνη στην ασφάλιση και τις υπηρεσίες υγείας • Κλινική διακυβέρνηση και ιατρική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα • Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας • Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Επιστολή Προέδρου